Over Konstruktiebedrijf J. Straathof BV

De voorloper van Konstruktiebedrijf J. Straathof BV is ontstaan tijdens de drooglegging van de Haarlemmermeerpolder, welke tussen 1848 en 1852 plaatsvondt. Tijdens deze drooglegging was er een tekort aan een kerk, een kroeg en een gereedschapssmid. Deze smid was destijds dhr. Waasdorp van wie dhr. J.G. Straathof het roer overnam.

In 1977 zijn dhr. J.J.M Straathof en Mevr. J.J.M. Straathof-Lourier de eigenaren van Konstruktiebedrijf J. Straathof BV geworden. Onder hun leiding werd het bedrijf gemoderniseerd en inmiddels is het niet meer te vergelijken met het bedrijf van toen. Van gereedschaps- en hoefsmid naar konstruktiebedrijf, Straathof houdt zich nu onder andere bezig met staalkonstrukties, renovaties, hekken, trappen, molenroeden, diverse montage- en laswerkzaamheden op locatie.

Per 1 juli 2014 is het in verband met de eisen opgenomen in de Verordening Bouwproducten (CPR) en de Europees geharmoniseerde productnorm EN 1090-1 wettelijk verplicht een CE markering en prestatieverklaring op te stellen voor stalen en aluminium constructieve onderdelen die onder de EN 1090-1 vallen. De CPR is opgesteld voor bouwproducten die worden toegepast in een bouwwerk. Alleen staalconstructiebedrijven die hun fabrieksproces beheersing systeem (FPC) door een externe aangemelde instantie (certificerende instelling) hebben laten certificeren mogen een CE markering en een prestatieverklaring opstellen. Deze documenten zijn van belang om de opdrachtgever (veelal aannemer) in staat te stellen aan te tonen dat men voldoet aan de technische voorschriften van het Bouwbesluit.

Konstruktiebedrijf J. Straathof is gecertificeerd volgens de EN1090-1 en mag constructies leveren tot en met uitvoeringsklasse EXC3. Controle op de uitvoering volgens de norm wordt periodiek uitgevoerd door TÜV Nederland.

Konstruktiebedrijf J. Straathof BV